Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Piątek 8 grudnia 2023 roku Marii Wirgiliusza Odwiedziło nas: 2129473 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Egzamin praktyczny

Data publikacji: 2013-07-18 10:40:34

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego


EGZAMIN PRAKTYCZNY – INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin praktyczny na prawo jazdy odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw z 2011r. nr 30 poz.151 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 28.06.2019 r. poz. 1206).

 

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:

 

1) przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:

    a) pojazdów egzaminacyjnych,

    b) placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,

    c) kamizelek, kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy

        kategorii AM, A1, A2 lub A - nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM,

        w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe,

    d) środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, w przypadku

        egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:


         – AM, A1, A2, A - nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku, gdy

            pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w  pojeździe,
        – B1, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w

           pojeździe.

 

2) zapewnienie przez osobę egzaminowaną:

   - pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art.54 ust.5 pkt 1 lub 2 ustawy, oraz w przypadku

     egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1;

   - w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

      a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu

           motocyklowego,

      b) spodni z długimi nogawkami,

      c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

      d) rękawic zakrywających całe dłonie;

 

3) zapewnienie przez osobę egzaminowaną lub ośrodek egzaminowania:

   - obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie

     się, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19     sierpnia 2011 r. o języku

     migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

 

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden

z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 a) dowód osobisty,

 b) kartę pobytu,

 c) paszport,

 d) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 e) polski dokument tożsamosci cudzoziemca,

 f) zgoda na pobyt tolerowany.

 

Praktyczna część egzaminu państwowego - na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym 

pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby (zakładka - „Informacja nt przeprowadzanie

egzaminów praktycznych pojazdami OSK).


Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być

obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

 

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

 

I. Wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych określonych:

 

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką

    kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 

   Tabela nr 2   Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1,  C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,  
 D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

 AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C,C+E,  D1, D1+E, D, D+E,T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,  D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,  D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

 C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D,  T, B+E, C1+E, C+E, D1+E,  D+E

7

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

 AM**, A1, A2, A

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

              AM**A1, A2, A                 

9

Ominięcie przeszkody.

  A1, A2, A

10

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

             AM**A1, A2, A           

 *  Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego

     lub motoroweru trójkołowego.

 ** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzenia egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

 

b) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 poz. 1 i 2

    załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3  załącznika nr 2 do rozporządzenia

    zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 

Zestaw wybierany jest losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania, a w przypadku awarii systemu

teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem.

 

   Tabela nr 3    Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 Poz.

 Nr
 zestawu

 Pozycja zadania w tabeli nr 2

 Kategorie prawa jazdy

1

    1

3, 4 – wjazd tyłem

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

    2

3, 5

C1, C, D1, D

3

    3

4 – wjazd przodem, 6

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

    4

5, 6

C1, C, D1, D

 

Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.

 

 Tabela nr 4    Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz.

Pozycja zadania z tabeli nr 2

Kryteria

1

1

 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za

     bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi

     sprawdzić:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) poziom płynu w  zbiorniku spryskiwaczy,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania "STOP",

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

     - jeżeli występuje,

 

 Sposób wykonania części zadania okreslonej w pkt 1:

   - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;

   - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub

     wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

   - w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba

     egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

   - losowy dobór elementów części dla   każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez

     ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje 1 element

     spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit.

     f-m; w przypadku awarii systemu teleinformtycznego losowego doboru elementów części

     pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania

     zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania

     komputerowego;

 

 2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd

     jest w nie wyposażony), upewnienie czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 

 Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

   - w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar

     przestrzeni za pojazdem

   - w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar

     przestrzeni za pojazdem,

   - w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar

     przestrzeni za pojazdem,

   - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

 

 3) dodatkowo dla kategorii AM, A1, A2, A:

   a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego ( kamizelka, kask ochronny, ochraniacze

       na kolana i łokcie, pełne obuwia, spodnie zdłudimi nogafkami, kurtka z długimi rękawami,

       rękawice zakrywajce dłonie),

   b) sprawdzenie stanu łańcucha ( w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

   c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

   d) podparcie pojazdu na podpórce

     - nie dotyczyu egzaminu w zakresie prawa jazy kategorii AM przeprowadzanego dla osoby

       niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

 

 Sposób wykonania części zadania okreslonego w pkt 3 lit. c i d:

     - zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z pozycji 1 do pozycji 2 w wyznaczonym

       stanowisku przy unieruchomionym silniku,

     - nienajeżdżanie na linie ograniczajace stanowisko,

     - maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu ( do tyłu, do przodu, dotyłu );

 

 Schemat i wymiary stanowiska "Przemieszczanie motocykla"

 4) dodatkowo dla kategorii, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

   a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),

       elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

   b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok

       przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 min, a osoba

       niepełnosprawna, mająca niedowład kończn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego

       zadania nie więcej niż 30 minut.

 

 Sposób wykonania czynności zadania określonego w pkt 4 lit. b:

    - podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

    - odbezpieczenie ( otwarcie) mechanizmu sprzegajacego w pojeździe,

    - cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie

      sprzęgnięcia,

    - regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to

      umożliwia),

    - dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem  pojazdu silnikowego oraz

      zabezpieczenie przed rozłączeniem,

    - podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu

      wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy,

      zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

 

 5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych,

      wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic,

      apteczki.

 W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, 

 sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane

 nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

 W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, 

 C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgania pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację

 pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

2

2

 1) uruchomienie silnika pojazdu;

 2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się

     automatycznie;

 3) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

 4) płynne ruszenie:

   a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

   b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

     (w przypadku kategorii AM*, B i  B1 w  trakcie jazdy do tyłuobserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie

     z  techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

 6) dla praw jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

   a) płynna jazda pasem ruchu do przodu,

   b) cofanie po proste i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w

       czasie nie dłuższym niż 5 minut:

 7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku

      kategorii AM*,B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole

      zatrzymania pojazdu);

 8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

 9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

   a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

   b) w przypadku kategorii AM*, B1 i B przeprowadzanej pojazdem osoby niepełnosprawnej

       przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawniści,którego długość przekracza długość pola

       zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczajacej pas,

   c) w przpadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

 

 W przypadku egzaminu z zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T

 dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

 

 Schemat i wymiary stanowiska "Jazda pasem ruchu oraz po łuku do przodu i do tyłu"

3

3,4

 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

 

 Sposób wykonania zadania:

   a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

   b) pojazd nie może:

      – wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,

      – naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

      – potrącić pachołków lub tyczek,

   c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

 

 Schemat i wymiary stanowiska "Parkowanie skośne"

 Schemat i wymiary stanowiska "Parkowanie prostopadłe"

 

4

5

 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

 

 Sposób wykonania zadania:

   a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

   b) pojazd nie może:

      – naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

      – najechać na krawężnik,

   c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

 

Schemat i wymiary stanowiska "Parkowanie rónoległe"

5 6

 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

 Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu

 zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie 

 dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

 

Schemat i wymiary stanowiska "Wzniesienie"

6 7

 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

     a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

     b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

     c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

 2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

 

 Sposób wykonania zadania:

     a) niepodpieranie się nogami,

     b) niepotrącanie pachołków.

 

 Schemat i wymiary stanowiska "Slalom wolny"

7

8

 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

    b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

    c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

 

 2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

 

 Sposób wykonania zadania:

   a) średnia prędkość przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h - nie dotyczy kategorii AM,

   b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie dotyczy kategorii AM,

   c) niepodpieranie się nogami,

   d) niepotrącanie pachołków.

 

 Schemat i wymiary stanowiska "Slalom szybki"

 

8

9

 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

    b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

    c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

 

 2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

 

 Sposób wykonania zadania:

    a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza

        niż 50 km/h,

    b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania

        przeciwskrętu w prawo i w lewo,

    c) niepodpieranie się nogami,

    d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

    e) niepotrącanie pachołków.


Schemat i wymiary stanowiska "Ominięcie przeszkody"

9

10

 1) upewnienie się o możliwości jazdy:

    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

    b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

    c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

    d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

 

 2) 5 - krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

 

 Sposób wykonania zadania:

    a) niepodpieranie się nogami,

    b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

    c) niepotrącanie pachołków.

 

Schemat i wymiary stanowiska "Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem"

 * Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

 

 

Części  praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku,

gdy osoba egzaminowana przystępujaca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób

pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża

swoje życie i zdrowie na uszczerbek.

 

Przez takie zachowanie należy rozumieć w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporzadzenia.

 

II. Wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań

    egzaminacyjnych:

a) obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie poszczególnych

    kategorii prawa jazdy,

 

Tabela nr 7    Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz. Zadania egzamkinacyjne

1

 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2

 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki

 proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki

 proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

4

 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.

5

 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

6

 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20,

 D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów

 drogowych.

7

 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

8

 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

9

 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).

10

 Przejazd przez przejścia dla pieszych.

11 

 

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w

 zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

 

      1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do 

          parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być 

          możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być

          zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia

          pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

      2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania

          wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość

          opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w

          sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu);

          parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;

      3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca

          do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do

          parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania

          pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie

          wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać

          zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika,

         w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem 

         zasad ruchu drogowego.
 

 W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu

 wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru

 dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

 

12

  Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej –

  dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

 

      1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej ( w szczególności bramy, wjazdy,

          podjazdy, zatoczki);

      2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;

      3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13

 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

14

 Przejazd przez tunel*.

15

 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

16

 Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to miozliwe.

17

 Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe.

18

 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

19

 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

20

 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

21

 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

22

 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

23

 Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu

 manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

24

 

 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1,

 A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 

      1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości

          minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

      2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

 

25

 

 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka

 egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma

 nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na

 wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

 

 Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

     – zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

     – zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się  

        (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

     – odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie

        ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

     – wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

     – rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

     – ustawienie pojazdu obok przyczepy.

 

26

 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego

 przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie

 prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie

 kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim

 pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać

 prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu

 egzaminacyjnego.

27

 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotycz

 wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C,

 C+E, D1, D1+E, D i D+E).

 *     Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel

        położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator

        biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie

        ruchu, zdarzenia drogowe.


 **    Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 ***  Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub

        motoroweru trójkołowego

 **** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru

        trójkołowego

 

Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze wzdlędu na położenie

miejsca przeprowadzania cześci praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania

egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 

b) w czasie nie krótszym, niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt III.

 

   Tabela nr 8     Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]

1

 

Prawo jazdy kategorii:

AM,

10

A1, A2, A, B+E, T,

25

B1, B,

40

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

45

2

Pozwolenie

35 

 

III. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator 

      może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, 

      a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

- potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do egzaminu państwowego,

- potwierdza tożsamość i uprawnienia instruktora nauki jazdy ( w przypadku obecności instruktora na egzaminie),

- potwierdza tożsamość tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo - migowego (w przypadku

  obecności tłumacza na egzaminie),

- upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej,

- przedstawia się osobie egzaminowanej,

- potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień

  do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,

- potwierdza zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju

  ochronnego.

 

Podczas części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym  egzaminator:

a) przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego;

     polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości

     zagrożenia jego bezpieczeństwa,

b) niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku

    dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego

    egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego,

c) egzaminator podczas egzaminu zwraca szczególną uwagę na:

  - sposób wykonywania manewrów na drodze,

  - zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

  - umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

  - skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

  - sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

  - umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych,

    przez wykazywanie należytego szacunku dla nich.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne na placu

    manewrowym i w ruchu drogowym.

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie

    egzaminacyjne.

 Dotkowo egzamin będzie przerwany jeżeli:

- osoba egzaminowana zawnioskowała o zakończenie egzaminu przed wykonaniem wszystkich zadań egzaminacyjnych określonych

  przepisami,

- zaistniały przesłanki o których mowa w art. 52 ust.2 ustawy, a w szczególności określone w tabeli 1 załącznika nr 2 do

  rozporządzenia ( tabela poniżej ),

- osoba egzaminowana była pod wpływem alkoholu lub środków działajacych podobnie do alkoholu,

- osoba egzaminowana zaproponowała egzaminatorowi przyjęci korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie

  pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,

- osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń  stanowiących pomoc we właściwym wykonaniu zadań

  egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie.

 Tabela nr 1     Załącznik nr 2 do rozporządzenia

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1

 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją

  lub wypadkiem drogowym.

2

 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa

 pieszym.

3

 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

4

 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5

 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdż

 osoba egzaminowana.

6

 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego

 oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7

 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

8

 Niezastosowanie się do:

 8.1 sygnałów świetlnych,

 8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

 8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9

 Niezastosowanie się do znaków:

 9.1 „stop”,

 9.2 „zakaz wjazdu …”,*

 9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

 9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

 9.5 „nakaz jazdy...”,*

 9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

 9.7 „linia podwójna ciągła”,

 9.8 „zakaz ruchu”.

10

 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 10.1 na skrzyżowaniu,

 10.2 pojazdom szynowym,

 10.3 rowerzystom,

 10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

 10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej

         samej drodze,

 10.6 podczas włączania się do ruchu,

 10.7 podczas cofania.

11

 Naruszenie zakazu zawracania.

12

 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13

 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14

 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

 14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

 14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

 14.4 na skrzyżowaniach,

 14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

 14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15

 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania".

16

 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

17

 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

18  Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

 * Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

 

- szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie

   wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,

 

- przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.
Utworzony: 2013-07-18 10:40:34 przez: Zbigniew SĘDZICKI
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-16 20:10:02 przez: Zbigniew SĘDZICKI